Oferta

Wycena nieruchomości

 • kupno-sprzedaż
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej
 • ubezpieczenia majątkowe
 • podatki od spadku i darowizn
 • wyceny przedsiębiorstw
 • ustalenia składników nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • MSR - wartość godziwa
 • wyceny dla potrzeb postępowań administracyjnych (urzędy)
 • i inne

Większość typowych wycen lokali mieszkalnych, działek, budynków mieszkalnych wykonujemy przeciętnie w ciągu ok. 2-5 dni roboczych (licząc od dnia przeprowadzenia oględzin i otrzymania kompletnej dokumentacji).

Doradztwo majątkowe

 • Efektywność inwestowania
 • Analiza stanu prawnego oraz jego regulacje
 • Reprezentowanie stron przed urzędami i sądami w sprawach, gdzie kluczowym czynnikiem powinna być rzetelnie określona wartość nieruchomości